Žurnalo „Investuok“ privatumo politika

Leidėjas

Žurnalas „Investuok“ – tai UAB „Leidybos studija“ leidžiamas mėnesinis žurnalas apie investavimą, pinigų tvarkymą, asmeninius finansus. UAB „Leidybos studija“ taip pat leidžia knygas apie investavimą – „Investuok“ knygų seriją, bei organizuoja mokymus, seminarus ir konferencijas investavimo ir verslo temomis. Toliau dokumente „Investuok“ žurnalas, renginiai ir knygos vadinami bendru projekto pavadinimu - „Investuok“, pateikiama UAB „Leidybos studija“ duomenų apsaugos taisyklių dalis liečianti „Investuok“ projektą.

Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia „Investuok“ privatumo politika, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys bus naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakymus, taip pat, kad Jūsų Asmens duomenys bus perduoti spaudos platintojams ar kitiems partneriams vykdantiems Jūsų užsakytas paslaugas (būtina užsakymui įvykdyti-minimalia apimtimi).

Sutikdami su šia privatumo politika Jūs suteikiame mums teisę rinkti, tvarkyti, valdyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tikslais kaip numatyta šiame dokumente.

Informacijos rinkimas

Informaciją apie klientus renka žurnalo „Investuok“ prenumeratos, renginių, reklamos skyriai ir interneto svetainės www.investuok.eu ir www.investuok.org

Duomenis apie klientus renkame kai:

Duomenys ir tikslai kuriems įgyvendinti jie renkami:

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

Įsipareigojame niekada neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

Tiesioginė rinkodara

Siekiame, jog mūsų klientai, o pirmiausia – žurnalo prenumeratoriai pirmieji gautų informaciją apie naujausius ir geriausius „Investuok“ pasiūlymus – žurnalo prenumeratą, renginius, knygas ir kitas mūsų paslaugas.

Jūsų suteiktas el. pašto adresas ar telefono numeris tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojamas remiantis jūsų sutikimu užsakant „Investuok“ paslaugas ir/ arba teisėto intereso pagrindu, tik tuo atveju, jei jūs nesate atsisakę gauti „Investuok“ pasiūlymų.

Jei nebenorėsite gauti pasiūlymų, bet kuriuo metu, nenurodydami motyvų, galite nesutikti, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais susiekę su mūsų prenumeratos skyriumi telefonu 8-659-41020 arba el.paštu prenumerata@investuok.eu arba paspaudę mūsų atsiųsto laiško apačioje esančią nuorodą „Atsisakyti visų pasiūlymų“.

Informacijos saugojimo terminai

Jūsų asmeniniai duomenys „Investuok“ leidinių prenumeratos tikslu saugomi užsakytos prenumeratos galiojimo metu ir penkis metus jai pasibaigus. Pasibaigus šiam terminui duomenys ištrinami.

Jūsų suteikti asmeniniai duomenys „Investuok“ renginių organizavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi penkis metus nuo paskutinio Jūsų užsakymo. Pasibaigus šiam terminui duomenys ištrinami.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Visais klausimais dėl mūsų tvarkomų Jūsų Asmens duomenų kreipkitės į „Investuok“ prenumeratos skyrių telefonu 8-659-41020 arba el.paštu prenumerata@investuok.eu arba atvykite į redakciją adresu V.Putvinskio g. 49-305, 44243 Kaunas.